LIS3 Hjertesykdommer - tjeneste på universitetssykehus

Det står i NYHAs vedtekter at vi skal søke å ha best mulig oversikt over utdanningssituasjonen i Norge for kandidater som er under spesialisering i hjertesykdommer. NYHA skal også ivareta interessene til leger under utdanning i hjertesykdommer.

Etter styremøtevedtak har vi besluttet å samle og legge ut informasjon på vår hjemmeside om tjenesten på de ulike universitetssykehusene. Dette gjør vi for å skaffe oversikt samt formidle viktig informasjon til leger i spesialisering med interesse for kardiologi.

Tekstene er skrevet av leger i spesialisering tilknyttet hvert enkelt universitetssykehus.


Logo