Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Referat fra styremøter og årsmøter

Årsmøte 2019

Agenda og endrede vedtekter.
20. september 2019