2018

Torsdag 25.10.18 klokken 19.00 -19.30      

Scandic Fornebu Hotel, Fornebu

Tilstede: Geeta Gulati, Trygve Sundby Hall, Daniela Melichova, Eivind Westrum Aabel og Ida Skrinde Leren, Thuy Mi Nguyen

Agenda

 1. 1.     Godkjenning av agenda
 • Agenda godkjent

 

 1. 2.     Valg av ordstyrer og referent   
 • Ordstyrer: Geeta Gulati
 • Referent: Thuy Mi Nguyen

 

 1. 3.     Gjennomgang av regnskapet
 • Geeta går gjennom regnskapet for 2017. NYHA får utdelt 30 000 NOK fra NCS til arrangering av møter, vi har pr dags dato brukt ca 25 000 NOK til utgifter for de to møtene arrangert i 2017.

 

 1. 4.     Gjennomgang av saker styret har jobbet med
 • Arbeidsgruppen har
  • Etablert hjemmeside på ww.hjerte.no.
  • Rekruttert deltakere på Facebook via informasjon på obligatoriske hjertekurs og andre arenaer.
  • Etablert kontakt med European Society of Cardiology (ESC) Cardiologists of Tomorrow (CoT). Vi har vært delaktige i CoT free registrations initiative og hatt innlegg på ESC kongressen 2018 under CoT ESC.
  • Representert under ESC Spring Summit 2018.
  • Representert som sesjonsledere under Kardiologisk høstmøte 2018.

Jobbet med tiltak for å få flere b-grenister til Kardiologisk høstmøtet. Forslag til tiltak er spilt inn til NCS styret.