Formøte NYHA februar 2017

13.02.2017 : Formøte med tanke på å etablere Ung seksjon av NCS : Cardiologists of Tomorrow.

Etablere statutter

-        Alder ikke kriterium pg.a lokale forhold.

-        T.o.m året en blir spesialist.

-        Må være medlem i NCS

-        Statutter for arbeidsgrupper – innhente det som allerede finnes og bygge på disse.

Viktig med medlemmmer fra alle helseforetak, jevn kjønnsfordeling.

Navn på gruppen ; NOKUP.

Arbeidsoppgaver : Jobbe opp mot utdanning / utforming av spesialisering. Bedring av utdanningsløp (mindre venting på B-gren, strømlinjeformet utdanningsløp.). Bedre kontakte med ESC cardiology of tomorow.

CME credits. Forsøke å få godkjent internasjonale kurs og kongresser som valgfrie kurs.

Forhøre seg om Danmark og Sverige hvilke oppgaver de gjør.

Legge møter til høst- og vårmøter NCS. 1 eller 2 B-grenister MÅ få delta per helseforetak. Finansiering av deltakelse, fri. Ikke bare de gamle må få fri.

 Sosialt-faglig?

 Egen session på vårmøtet / høstmøte.

Web-side -  Facebook.

Adresseliste interimstyre:

Cedric Davidsen (HUS): cdavidsen@gmail.com  mob : 41355410

Brage Høyem Amundsen (St. Olav): brage.hoyem.amundsen@stolav.no. Mob 99521496

Geeta Gulati (Ahus): geetagul@medisin.uio.no Mob: 99008982

Ida Skrinde Leren (Diakonhjemmet): Idaskrinde.leren@gmail.com. Mob: 41645659

Trygve Sundby Hall (Ullevåll): trygvesh@gmail.com Mob: 47500700

David Johansen (UNN): david.johansen@unn.no Mob: 91138076

Daniela Melichova (Sørlandet Sykehus. Arendal) : daniela.melichova@sshf.no  mob: 47279106

 

Mailingliste :

cdavidsen@gmail.com, brage.hoyem.amundsen@stolav.no, geetagul@medisin.uio.no, Idaskrinde.leren@gmail.com, trygvesh@gmail.com, david.johansen@unn.no, daniela.melichova@sshf.no