Referat NYHA styremøte mai 2018

Styremøte i Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe (NYHA)
Torsdag 24. mai 2018 kl. 17.00
Radisson Blu Scandinavia

Tilstede: Geeta Gulati, Trygve Sundby Hall, Daniela Melichova, Eivind Westrum Aabel og Ida Skrinde Leren.

Fravær: Thuy Mi Nguyen, David Johansen

Referent: Geeta Gulati

9/18           Godkjenning av referat 22.02.18

Referatet godkjennes uten større endringer.

 

10/18        Oppdatering av hvordan det går med websiden

Nettsiden er nå oppe og går, men ikke komplett. Videre design diskuteres. Daniela Melichova og Eivind W Aabel vil jobbe videre med siden.

 

11/18        Tiltak i forhold til påmelding til høstmøte?

Flere tiltak nevnes. Det er enighet i styret at mangel på motivasjonen ikke bare ligger på B-grensnivå, men også på overlege nivå. Ofte prioriteres overleger før B-gren for å hode driften på sykehuset når det er høstmøte/vårmøte. Følgende tiltak foreslås:

  • Motivere B-gren til å søke om fri, høstmøte telles som 30t valgfritt kurs
  • Det gis gratis registrering til en overlege om pr 2 B-gren som sendes til høstmøte
    • Når B-gren søker om reisestipend fra NCS så kan de bruke resterende beløp også på internasjonale kongresser
    • NYHA bør ha et innlegg på høstmøte for å synliggjøre gruppen og for å motivere overleger på posten til også å sende noen B-grenister. Geeta Gulati skal spille dette videre til NCS/høstmøtekomiteen.
    • NCS tilbyr reisestipend på 10 000 kr til høst-/vårmøte. For å forenkle søknadsprosessen kan vi legge en link på vår side, samt evt. i invitasjonen til vår/høstmøte som sendes ut. Man skriver her: "Bli med på trekning til å få tildelt 10000kr stipend til høstmøtet - det eneste du trenger er å trykke på knappen og oppgi navn, epost adresse, arbeidssted og hvor lenge man har igjen av spesialisering. Hvis du er en av de som trekkes ut har du også mulighet, hvis det gjenstår midler av stipendiet etter deltakelse på møtet, til å benytte resterende midler til utgifter i forbindelse med en evt. deltakelse på ESC kongressen året etter". Det å «trekkes ut» til å bli med på høstmøte kan også bruke som en "argumentasjon" til å få fri fra jobb.

 

9/18           Tiltak i forhold til påmelding til Soria Moria møte?

Dette kurset er lite synlig i kurskatalogen og kurset er lite kjent. Her blir det viktig med jungeltelegrafen. Så langt som mulig bør en person på de ulike sykehusene kontaktes for å «spre rykte». Det bør om mulig også reklameres for kurset i Hjerteforum. Geeta Gulati skal ta dette videre med organisasjonskomiteen.

 

10/18        Tiltak i forhold til innsending av abstrakt/kasuistikk til høstmøte/vårmøte

Det er viktig å få NYHA nettsiden og facebook siden oppe å gå. Viktig å poengtere fordeler med å sende inn abstrakt/kasuistikk, også at samme arbeide kan brukes i internasjonale kongresser.

 

Hverdagslige praktiske råd bør legges på nettsiden som f.eks førerkortforskrifter, artikkelen fra tidsskriftet om akutt koronarsykdom og fly mm. På den måten blir kanskje nettsiden mer brukt og reklame for kurs innsending av abstrakt/kasuistikk mer synlig.

 

11/18        Skal NYHA betale høst-/vårmøte avgift til styret?

Det er enstemmig enighet i styret at dersom NYHA skulle ha penger bør kongressavgiften til leder dekkes. NYHA arbeidet gjøres på fritiden og dette vil være en gode for videre rekruttering. Dersom leder ikke kan dra eller får avgiften dekket pga andre årsaker skal det trekkes lodd i styret om hvem som får avgiften dekket.

 

Orienteringssaker:

3. Deltagelse i høstmøtekomiteen

Geeta Gulati informerer at NYHA er ikke invitert til møtene som de andre arbeidsgruppene for å organisere høstmøte. Hun har derimot uformelt blitt fortalt at NYHA vil tas med i kasuistikk/abstraktsesjonene som i fjor.

 

Eventuelt:

Eivind W Aabel informerer at han skal på landsstyremøte for legeforeningen. Han vil der også representere NYHA. Dersom det er ønskelig at noe skal tas opp kan han gjøre det.

 

Dato for styremøter 2018

Oktober: Høstmøte 25.-27.10. Fornebu