Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Styremøtereferater

styremøte 22.02.18

REFERAT:
Styremøte i Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe (NYHA)
Torsdag 22. februar 2018 kl. 18.00 – 19.30
Radisson Blu, Gardermoen
20. oktober 2018

REFERAT:

Styremøte i Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe (NYHA)

Torsdag 22. februar 2018 kl. 18.00 – 19.30

Radisson Blu, Gardermoen

 

Tilstedet: Geeta Gulati, Trygve Sundby Hall, David Johansen, Daniela Melichova, Eivind Westrum Aabel og Thuy Mi Nguyen.

Fravær: Ida Skrinde Leren.

 

Møteleder: Geeta Gulati (leder)

Referent: Thuy Mi Nguyen (sekretær)

 

Agenda:

 

1/18                Godkjenning av referat årsmøte 26.10.17

 

 • Går gjennom referatet. Punkt 4: mail til universitetssykehusene har ikke nådd alle avdelingene/LiS, det er flere som ikke har mottatt mail. Geeta tar dette opp videre.
 • Referat godkjent.

 

 

2/18                Valg av verv i styret

 

 • Eivind ble pekt ut av Geeta og selv ønsker å innta nestleder stillingen.
 • David ønsker å innta stilling som kasserer.
 • Geeta ønsker Mi som sekretær siden Mi er den ferskeste i styret, dermed møtereferent.
 • Daniela og Eivind fortsetter som web-ansvarlig.
 • Samtlige godkjenner overnevnte verv.

 

 

3/18                Oppdatering av websiden (DM, EWA)

 

 • Daniela viser frem forslag til innhold av nettsiden.
 • Ulike forslag til nettsidens innhold diskuteres. Man blir enig om en fengende hjemmeside med blant annet bilder og ulike lenker.
 • Under punkt reisestipender skal man legge en kongresskalender med hovedmøtene
 • Lenker til kurskalender til relevante kurs for LiS
 • Under punkt forskning: legger inn lenker til for eksempel UiO, NORHEART, CHFR, evt NorCRIN?
 • For eksempel skal Daniela legge inn info om at Eivind skal holde foredrag på vegne av NCS/NYHA på ESC.

 

4/18                 Finland foreslår exchange under Nordic-Baltic 2019 - foreslår at vi diskuterer det på neste møte (TH)

 

 • Trygve: Nordic Baltic - lite realistisk å få med folk.
 • Må fokusere ESC
 • Egen Nordic møte/corner på ESC, orienterer nordiske landene som et slik møte.

 

5/18                Tiltak i forhold til høstmøte? (f.eks. at obligatoriske kurs ikke faller på samme uke som høstmøtet) (DJ)

 

 • David sitter i komite til høstmøte.
 • Det har vært kurs som legges til samme uke som høstmøte, dermed er det flere som ikke har mulighet til å være med på begge. Kursarrangør tar ikke hensyn til høstmøte.
 • Spesialistkomite må orienteres om obligatoriske kurs som arrangeres samme uke som høstmøte, slik at dette unngås i fremtiden. David tar dette videre.

 

 

6/18                Tiltak for å aktivere flere B-gren på facebook siden, ESC etc. f.eks. arrangere B-grensmøte

 

 • NYHA må få frem at høstmøte telles som valgfrie kurs med 30 tellende poeng.
 • Det er viktig å informere om at man får reisestipend dersom man presenterer case/abstract.
 • Ber NSC kommuniserer ut til avdelingene om behov for at yngre leger kommer til høst/vårmøte.
 • Påpeke at i spesialisering skjema er det et punkt der presentasjon av slik case/abstract er obligatorisk for å få godkjenning som spesialist??? (TRYGVE)
 • Det er viktig å reklamere i Hjerteforum om reisestipend, abstract, case osv slik at det når ut til LiS og avdelingsledere.
 • David skal gi forslag til NCS om rekruttering av LIS til å komme på høst og vårmøte.

 

 

7/18                Budsjettplan NYHA

 

 • NYHA har 30 000 kr til å dekke utgifter til møter inkludert reiser til styremedlemmer.
 • Det er enighet om at pengesummen ikke skal dekke den enkelte reise til kongress, men bruke til styrets arbeid.

 

8/18                Sponsing av kongressreiser for styremedlemmer i NYHA

 

 • ECS kan søkes og dekker reise for 2-4 personer
 • NCS åpner for å dekke reise utgifter for noen
 • KURS: Fra yngre LiS til ferdig kardiolog (Eivind får dra neste år) da de fleste i styret har deltatt tidligere

 

 

Orienteringssaker:

 1. Eivind er meldt inn som foredragsholder på CoT ESC (GG)
 2. Trygve er delaktig i CoT free registrations initiative (TH)

 

 

Eventuelt:

Middag kl. 19.30 på Radisson Blu.

 

 

Dato for styremøter 2018

 • Det kommer med forslag om å møte 3 ganger i året, derav 2 av møtene legger til vår- og høstmøte (pose og sekk). Alle stemmer for 3 møter i året.
 • Alle er enig om at møte utenom vår- og høstmøte bør være fra fredag til lørdag, slik at man har bedre tid samt noe mer sosialt.

 

Februar: 22.02. Radisson Blu, Gardemoen.

Mai: Vårmøte 24.-26.mai. Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo.

Oktober: Høstmøte 25.-27.10. Fornebu