Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Styremøtereferater

Styremøte oktober 2018

Styremøte i Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe (NYHA)
Torsdag 25. oktober 2018 kl. 19.30-20.00
Scandic Fornebu

Tilstede: Geeta Gulati, Trygve Sundby Hall, Daniela Melichova, Eivind Westrum Aabel, Ida Skrinde Leren, Thuy Mi Nguyen
Fravær: David Johansen
Møteleder: Geeta Gulati
Referent: Thuy Mi Nguyen
20. februar 2019

15/18   Gjennomgang av regnskapet.

 • Gjennomgang av regnskapet og gjennomgang av økonomien. Pengene har vært mest brukt til reiser og møtelokaler. Noen har sendt inn regning for hele vårmøte inkludert hotell/opphold og kursavgifter. Det er nå ca 5000 kr igjen.

 

 • Styret går gjennom hva NYHA dekker hht utgifter til styremedlemmer mtp reiser samt kursutgifter i forbindelse med møtene. Enighet om at NYHA ikke dekker kursavgifter, men kun reiser, man kan evt søke NCS for kursavgifter hvis ikke arbeidsgiver dekker.

 

 • Enighet om at vi beholder møtehyppighet for 2018 slik som 2017, altså 3 møter (februar, i forbindelse med vårmøte og i forbindelse med høstmøte).

 

16/18  Gjennomgang av saker styret har jobbet med

Hjemmesiden

 • Fin hjemmeside på legeforeningens hjemmeside.
 • Diskusjon om hvordan hjemmesiden skal se ut og inneholde:
  • Forslag om kliniske lenker som inneholder for eksempel førerkortforskrifter
  • Legger til lenker som Hjerteforum, CHFR, dansk cardiologisk selskab, ESC guidelines

 

Facebook

 • Gjøre alle i styret til admin
 • Nå er facebooken lukket gruppe, man må bli invitert for å være med
 • Gjøre siden søkbar/åpen slik at den blir tilgjengelig ved vanlig søk
 • Legge til forkortelse «NYHA» som søkbar til vår facebookside

17/18 CoT

 • Referat av Trygve

 

18/18 Referat fra møte mellom Arbeidsgruppene og NCS (av Trygve)

 • NYHA fikk skryt for å være en aktiv gruppe og ha oppdaterte hjemmesider

 

 • Det ble poengtert at NYHA ikke var med i organiseringen av Høstmøte 2018, tilbakemeldingene på dette var at Høstmøtet hovedsakelig er for spesialister, således mente de fleste i arbeidsgruppene at det faglige programmet bør utarbeides av spesialister. Vi er enige i styret at det kan aksepteres at NYHA som representant i abstrakt-/kasuistikksesjonen ansees godt nok og at det ikke er nødvendig med ytterligere representasjon. Imidlertid er NYHA en Arbeidsgruppe på lik linje med de andre Arbeidsgruppene, og dersom Høstmøte komiteen skal bestå av en representant fra hver Arbeidsgruppe er det fortsatt ingen grunn til at NYHA skal holdes utenfor dette.

 

19/18 Høstmøte vs kurs samme dag

 • Flere tiltak er blitt diskutert og gjort.
  • Geeta Gulati har spilt dette videre til NCS/høstmøtekomiteen.
  • David skulle se på dette med at obligatoriske kurs innen hjertemedisin ikke kolliderer med Høstmøtet.

 

Eventuelt

 • Antall møter: februar: Gardemoen (beholder dagens møte med middag), mai (i forbindelse med vårmøte) og oktober: Fornebu Oslo (i forbindelse med høstmøte)

 

 • På årsmøtet var det ingen representanter utenom styret. Vi må jobbe videre med rekruttering.

 

Neste styremøte

Februar 2019: Oslo Gardemoen, datoforslag vil bli sendt ut.