Norsk cardiologisk selskap

Arbeidsgrupper

AG NYHA

Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe.
Velkommen til arbeidsgruppen for yngre kardiologer.
Her finner du informasjon om utdanning, forskning, kongresser og retningslinjer.

Leder: Trygve Sundby Hall. mail: trygvesh@gmail.com

Styremedlemmer:

Thuy Mi Nguyen

Ida Skrinde leren

Sidsel Karlsen

Malgorzata Magelssen

Webansvarlige
Eivind Westrum Aabel e-post: eivind.westrum.aabel@gmail.com
Daniela Melichova e-post: daniela.melichova@sshf.no