Norsk cardiologisk selskap

Arbeidsgrupper

AG NYHA

Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe.
Velkommen til arbeidsgruppen for yngre kardiologer.
Her finner du informasjon om utdanning, forskning, kongresser og retningslinjer.

Leder: Geeta Gulati e-post: geetagul@medisin.uio.no
Nestleder: Trygve Sundby Hall mail: trygvesh@gmail.com
Kasserer: David Johansen
Sekretær: Thuy Mi Nguyen
Ida Skrinde Leren

Nettredaktører:
Eivind Westrum Aabel e-post: eivind.westrum.aabel@gmail.com
Daniela Melichova e-post: daniela.melichova@sshf.no