Årsmøte 2022 i forbindelse med Høstmøtet!

Velkommen!

Åpent årsmøte for NCS’ arbeidsgruppe for preventiv kardiologi, hjerterehabilitering og idrettskardiologi 

Torsdag 27 oktober kl. 18.30-20.00

Rom: Nemi 1, 2 etasje. Scandic Fornebu 

Agenda:

Presentasjon av aktiviteter 2022/Charlotte

Norsk veileder i hjerterehabilitering/Jostein

Idrettsscreening/Erik

Sekundærprofylaktiske modulen status/John

Utdanning av LIS 3 leger i preventiv kardiologi/Elisabeth

Sportskardiologi webinar 2023/Charlotte

Forslag på preventiv sesjon til ESC 2023/Alle

Generell informasjon om tilbud vedrørende sportskardiologi ESC og CRY/Charlotte

Oversettelse til norsk av “ESC Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice: What Patients Need to Know»/Jostein

Informasjon vedrørende Educational courses ESC/Anne Grete

Hvordan arbeide med kunnskapsformidling (sosiale medier, tweet etc)/Alle

Budsjett/Charlotte