Idrettskardiologisk webinar 2022 16. mars!

Idrettskardiologisk webinar 2022 16. mars. Mer informasjon, program og påmelding finner du her!

Det er med stor glede som vi inviterer til Idrettskardiologisk webinar 16 mars kl. 14-20. I år har vi flere kjente internasjonale idrettskardiologiske foredragsholdere og et eget spennende program med mange nye tema! For eksempel har vi en EKG quiz med EKG fra yngre toppidrettsutøvere, samtale med en norsk fotballspiller som hatt myokarditt etter COVID-19 om symptom og opptrening, opptrening etter COVID-19 i forhold til hjertet, plutselig død blant kvinnelige idrettsutøvere, dopingpreparats effekt på hjertet og mye annet spennende.

I år får vi hjelp av deltager.no til påmeldinger og webløsning for presentasjon. Det blir en påmeldingsavgift på 300 NOK.

Fint hvis dere kan videresende denne e-mail til dem dere tror er interessert. Webinaret er åpent for alle!

 

Påmelding og program finner dere her:

https://www.deltager.no/register/#/Idretts_1641901816

 

Hilsen

Charlotte Ingul