Idrettskardiologisk Webinar 2024

Idrettskardiologisk webinar 13.mars 2024! Mer informasjon, program og påmelding finner du her!
Idrettskardiologisk Webinar

Norsk Cardiologisk Selskap og Arbeidsgruppen for Preventiv Kardiologi, Hjerterehabilitering, og Idrettskardiologi har gleden av å invitere dere til det fjerde Idrettskardiologiske webinaret.  

Våre foredragsholdere er internasjonale og nasjonale anerkjente sportskardiologer og flere av dem blant de fremste i verden. Se vedlagt program og presentasjon om hver foredragsholder. 

Tid: Onsdag 13 mars, kl. 15.00 til 20.00 

Påmelding og program her