Hvem er vi i AG Preventiv?

Arbeidsgruppas medlemmer

profilbilde
Leder
Charlotte B. Ingul
profilbilde
Nestleder
John Munkhaugen
profilbilde
Erik Ekker Solberg
profilbilde
Anne Grete Semb
profilbilde
Jostein Grimsmo
profilbilde
Anne Kask
Henrik Schirmer
Henrik Schirmer
profilbilde
Kjetil Retterstøl
profilbilde
Elisabeth K. Vesterbekkmo
Maja-Lisa Løchen
Maja-Lisa Løchen
profilbilde
Dan Atar
Mari Nordbø Gynnild
Mari Nordbø Gynnild