Norsk cardiologisk selskap

Undersøkelser ved hjertesykdom

24-timers blodtrykksregistrering

20. oktober 2011

 

Forberedelser

Ta gjerne på en T-skjorte som du bruker under hele registreringsperioden. Utstyret monteres delvis utenpå denne.

Undersøkelsesdagen

Utstyret består vanligvis av en oppblåsbar mansjett som monteres på ve. Arm. Denne koblet med en slange til en enhet som er festet på overkroppen. Slangen legges gjerne over skulder/nakke. Enheten sørger automatisk for blodtrykksmålinger til preprogrammerte tider (f.eks. hver halv time). Vanlig registreringstid er 24 t.

Undersøkelsen brukes der hvor det er tvil/mistanke om at det foreligger behandlingskrevende forhøyet blodtrykk

Etter undersøkelsen

Ingen spesielle forholdsregler. Avlesing/vurdering av analyseresultatet foretas av lege, og pasienten får vanligvis ikke resultatet samme dag.