Norsk cardiologisk selskap

Undersøkelser ved hjertesykdom

Hjerteangiografi (kontrastrøntgen)

20. oktober 2011

 

Forord

Dette skriv er informasjon til pasienter som er akseptert til denne undersøkelsen. Informasjonen vil enten bli tilsendt pasienter som skal til planlagt undersøkelse eller delt ut på avdelingen til dem som er innlagt som øyeblikkelig hjelp trengende.

Prinsipp

Undersøkelsen består i at det føres et rør ("kateter") opp gjennom en pulsåre og ned gjennom aortaklaffene til venstre hjertekammer hvor det gjøres kontrastinjeksjon. Senere byttes kateter og dette føres inn i åpningen av de to kranspulsårene. Igjen gjøres ny kontrastinjeksjon og det tas opp røntgenfilm. Hensikten er å påvise forsnevringer i blodårene som går til hjertet og å påvise evt. feil med klaffene i hjertet. Hjertets funksjon kan vurderes.

Praktisk gjennomføring

Når det gjelder for-undersøkelser vises det til utsendte skriv i forbindelse med innleggelsen. Pasienter som skal til planlagt undersøkelse må møte på Medisin 2 til klargjøring. Pasienten skal ikke ha spist fra midnatt, men kan drikke. Selve undersøkelsen gjennomføres på et av avdelingens laboratorier. Du blir transportert i seng dit. Du blir deretter lagt på et gjennomlysningsbord, det bedøves rundt innstikksstedet og kateteret føres inn i pulsåren. Som regel brukes pulsårene i lyskene, men dersom disse er tette må av og til armen benyttes. Du har ikke følelse inne i blodårene, slik at selve oppføring av kateteret vil du ikke merke. Når røntgenkontrasten injiseres kan du merke en varmefornemmelse. Noen pasienter med svært trange årer i hjertet kan få hjertekrampe under undersøkelsen. Undersøkelsen tar vanligvis ca 1 time. Når kateteret er dratt ut må legen klemme på pulsåren til det stopper å blø. Etter undersøkelsen må du vanligvis ligge flatt på ryggen i 4 timer og kan stå opp etter 6 timer. De som bor i nærheten av sykehuset kan da evt. reise hjem. De fleste vil bli på sykehotellet til morgenen etter. Første døgn etter undersøkelsen må du følge godt med på innstikkstedet og øyeblikkelig melde fra dersom du merker tegn til ny blødning eller hevelse.

Risiko

Risikoen ved undersøkelsen er liten. Dødsfall er ekstremt sjeldent. Kateteret kan komme bort i løse flak av åreforkalkning og dette kan en sjelden gang utløse et hjerteinfarkt eller et hjerneslag. En sjelden gang opptrer det alvorlige hjerterytmeforstyrrelser som umiddelbart vil bli behandlet. Den samlede risiko for alt dette er meget liten.

Samtidig PTCA

Ca. halvparten av de pasientene som tilbys behandling for å bedre blodtilførselen til hjertet blir tilbudt utblokking av kransårene (PTCA). I økende grad forsøker vi å gjøre dette i samme prosedyre som undersøkelsen. Dette er selvfølgelig både ressursbesparende og tidsbesparende for pasienten. I så fall vil dette bli en noe mere langvarig prosedyre med noe større risiko. Vurderingene om dette vil bli forklart underveis.

Operasjon umiddelbart etter undersøkelse kan bli aktuelt hos noen pasienten som er innlagt tiltrengende øyeblikkelig hjelp.