Norsk cardiologisk selskap

Undersøkelser ved hjertesykdom

Langtids-EKG

20. oktober 2011

 

Forberedelser

Ingen spesielle.

Undersøkelsesdagen

Påmontering/instruksjon i bruk av utstyret. Det finnes forskjellige typer registreringsenheter:

24t EKG (Holter)

Består av en liten båndopptaker som festes til overkroppen med belte. Til denne er det koblet 3 (4) elektroder som klebes til kroppen. Hjerterytmen registreres kontinuerlig i 24 T fra oppstart. Pasienten skal ha vanlig aktivitet under registreringen, og kan gjerne foreta spesielle aktiviteter hvis han/hun erfaringsmessig vet at dette kan utløse rytmeforstyrrelser. Husk at utstyret ikke tåler vann.

Cardiobeeper

Enklere registreringsenhet som aktiveres av pasienten ved anfall. Pasienten plasserer en elektrode i hver armhule under anfallet og starter opptaket (varighet 70 sekunder). Han/hun kan deretter på et passende tidspunkt ringe til hjerteavdelingen og spille av opptaket gjennom telefonen. Deretter er enheten klar for nytt opptak. Vanligvis utstyres pasienten med enheten for en uke av gangen.

Novacor R test

Nyere langtids registreringsutstyr som består av en liten enhet festet i kjede rundt halsen og til en elektrode øverst over brystbenet. Enheten forhåndsprogrammeres til å registrere forskjellige rytmeforstyrrelser, og kan lagre opp til 20 min med rytmeforstyrrelser. Pasienten bærer enheten på seg vanligvis i ca. 1 uke, hvoretter enheten blir avlest via datautstyr.
 
Reveal

Dette er en implanterbar (opereres inn under huden) rytmeregistrator som kan brukes over lengre tid. Den leser hjerterytmen og pasienten markerer med en fjernekontroll hvis det kommer anfall. Reveal avleses med utstyr for pacemakerkontroll på sykehus.

Den vanligste indikasjonen for langtids EKG registrering er dokumentasjon av hjerterytmeforstyrrelser. Det finnes flere forskjellige typer rytmeforstyrrelser, og behandlingen vil kunne variere avhengig av hvilken type forstyrrelser som foreligger.

Etter undersøkelsen

Ingen spesielle forholdsregler. Avlesing og fortolkning av resultatet tar noe tid slik at pasienten får sjelden analyseresultatet samme dag.