Norsk cardiologisk selskap

Undersøkelser ved hjertesykdom

Vippetest (tilt-test)

20. oktober 2011

Vippetest for utredning av besvimelser

Formål

Ved uforklarte besvimelser kan en nøyaktig beskrivelse av anfallet kombinert med viten om helsetilstanden for øvrig ofte gi diagnosen. Ved siden av en klinisk undersøkelse (puls, blodtrykk, lytte over hjertet m.v.) vil vanlige tilleggsundersøkelser være EKG, evt registrert gjennom 24 timer («båndspiller-EKG), arbeidstest og ultralydundersøkelse av hjertet (ekko-doppler). Hvis det er mistanke om kramper/epilepsi, vil nevrologisk utredning komme på tale.

Forberedelse

Vippetesten har til hensikt å undersøke blodtrykks- og pulsreguleringen i oppreist stilling. Det er en ufarlig undersøkelse som tar ca 1 time. Fordi testen kan føre til besvimelse, er det en fordel å være fastende eller evt bare ha spist en lett frokost før undersøkelsen. En må diskutere med legen om eventuelle medisiner som en bruker, skal tas eller ikke på forhånd.

Selve undersøkelsen

Pasienten spennes fast på en undersøkelsesbenk med fotbrett. Ved å presse på siden av halsen noen sekunder kan legen undersøke om refleksbanen herfra til puls og blodtrykk er i orden. Så svinges benken opp slik at hodet er høyt og bena lavt, til 60-80º vinkel i 10-45 minutter. Normalt vil pulsen øke lett mens blodtrykket holder seg stabilt. Hvis blodtrykksreguleringen svikter, vil blodtrykket synke, og det er ofte svært langsom puls. Pasienten blir svimmel eller besvimer, men kommer seg raskt når benken stilles vannrett igjen. Hvis det ikke er utslag på testen, kan den gjentas i 10 minutter med provokasjon med et medikament som nitroglyserin eller «stresshormonet» isoprenalin. Detaljene i oppsettet kan variere noe mellom sykehusene.

Nytte av undersøkelsen

En positiv test der pasienten gjenkjenner sin svimmelhet eller besvimelse, er nyttig fordi vi da kan forklare episoden. Noen har plager som er så store at de berettiger daglig forebyggende medisiner, og en sjelden gang kan pacemaker-behandling komme på tale.