Norsk cardiologisk selskap

Referater og regler

Retningslinjer ved reiser for NCS

Gjeldende fra 01.01.05:
21. mai 2019
  1. Enhver som reiser for NCS´ regning, bør tilstrebe et økonomisk gunstig reisealternativ. Flybilletter skal av prishensyn bestilles i god tid. Dersom flere reiser sammen, øker muligheten for rabatterte billetter. Business Class benyttes kun unntaksvis og bør være forhåndsklarert med kassereren. Økonomiklasse med ekstra overnatting kan være billigere.
  2. NCS utbetaler som hovedregel ikke reiseforskudd ved enkeltreiser. Det anbefales å bruke kredittkort. Legeforeningen har avtale med DnB (Mastercard) for foreningens medlemmer.
  3. Reiseregning innsendes snarest og senest tre måneder etter avsluttet reise. Ved krav som fremsettes mer enn tre måneder etter reise, må forsinket regning begrunnes særskilt.
  4. Kun legitimerte utgifter til overnatting og diett refunderes. NCS følger statens satser for begrensning av legitimerte utgifter pr døgn.
  5. Originalbilag skal vedlegges. Ved flyreiser vedlegges enten original billettstamme eller reisekvittering/faktura fra reisebyrået dersom man har reist på elektronisk billett. Ved leiebil kreves original gjenpart av leiekontrakten. Gjenpart av kredittkortslipp godtas ikke som bilag bortsett fra ved bruk av taxi, parkering og lignende småutgifter.
  6. Reiser med egen bil refunderes i henhold til statens satser. Parkering dekkes "etter regning". Bomutgifter godtas udokumentert ved bruk av brikke.
  7. NCS følger som hovedregel "Legeforeningens retningslinjer ved reiser for medlemmer og sekretariat", men krever ikke at reisen bestilles gjennom Berg-Hansen Reisebureau. Dette kan dog være prisgunstig. Husk å opplyse at NCS er en underavdeling av Legeforeningen. For detaljer kan legeforeningens hjemmeside konsulteres; www.legeforeningen.no/reiser.