Det norske hjerte, Norsk kardiologisk historie

"Det norske hjerte" kom ut i 2007 efter en samlet innsats fra det kardiologiske miljø, ledet av redaktørene Kolbjørn Forfang og Knut Rasmussen.

Boken er nå ikke lenger til salgs, men den er tilgjengelig her i pdf-format. Ha en god les!