Norsk cardiologisk selskap

Om oss

Det norske hjerte, Norsk kardiologisk historie

"Det norske hjerte" kom ut i 2007 efter en samlet innsats fra det kardiologiske miljø, ledet av redaktørene Kolbjørn Forfang og Knut Rasmussen.
21. mai 2019

Boken er nå ikke lenger til salgs, men den er tilgjengelig her i pdf-format. Ha en god les!