Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Om oss

Om Norsk Cardiologisk Selskap

20. oktober 2011

Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) er en spesialforening av Den norske lægeforening. I januar 2007 var medlemstallet 922, hvorav 704 var leger og av disse 260 yrkesaktive spesialister i hjertesykdommer. De øvrige er støttemedlemmer fra andre yrkesgrupper med relasjon til kardiologi: sykepleiere, teknikere, ansatte i legemiddelindustrien, utstyrsleverandører etc.

Medlemsskap koster kr. 200, per år, støttemedlemmer i helsesektoren kr. 200,- per år og støttemedlemmer i undustrien kr. 300,- per år. Medlemsskap løper til det sies opp skriftelig

NCS´s viktigste formål er å fremme interessen for og kunnskap om hjertesykdommer i Norge. Dette skjer ved engasjement innen utdanning og forskning, bl.a. ved å holde møter med vitenskapelig program og aktivt arbeid for å bedre utdanningen av hjertespesialister. NCS engasjerer seg også i helseopplysning og sykdomsforebyggende tiltak.

NCS har to publikasjoner. Det er NCS´ web-sider (www.hjerte.no) som presenteres her, og Hjerteforum, som er et tidsskrift som kommer ut med 4 nummer pr. år og et opplag på ca. 1250. De to publikasjonene har et felles styre som utgår fra NCS´s styre og de har hver sin sjefredaktør og redaksjonelle medarbeidere.

For faglig utvikling og samarbeid om forskning er det opprettet 5 arbeidsgrupper, innenfor fagområdene: hjertesvikt, ekkokardiografi, hjerterytmer, invasiv kardiologi, voksne med medfødte hjertefeil. Arbeidsgruppene arrangerer møter, dels interne og dels større møter for et bredere kardiologisk forum i samarbeid med NCS. Det er også oppnevnt et eget kvalitetsikringutvalg.