Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Om oss

Sekretariat

Henvendelser om Hjerteforum, NCS, etc.
8. mai 2019

Inger W. Platou
Ostadalsvn. 12b, 0753 Oslo
Tlf: 952 74 747

NCS Bankkonto:            1602 46 47289

Hjerteforum bankkonto: 1607.16.37623

Kontaktinfo til regnskapsfører

Email: ncs@hjerte.org

Email: hjerteforum@hjerte.org