Norsk cardiologisk selskap

Om oss

WEB redaksjonen

Redaksjonens adresse:
co/Eivind S. PlatouOstedalsveien 12b, 0753 OSLO
Email: nkw@hjerte.org
8. mai 2019

Web-redaksjonen

Eivind S. Platou
Eivind S. Platou
Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Magnus Topper
Magnus Topper
Sykehuset Telemark