Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Pacemaker og ICD - statistikk

PM- og ICD-statistikk for 2004 (Hjf nr. 3, 2005)

PM- og ICD-statistikk for 2004 (Hjf nr. 3, 2005)
PM- og ICD-statistikk for 2004 (Powerpoint)
20. september 2011