PM- og ICD-statistikk for 2005 (Hjf nr. 3, 2006)

PM- og ICD-statistikk for 2005 (Hjf nr. 3, 2006)
PM- og ICD-statistikk for 2005 PowerPoint