Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Pacemaker og ICD - statistikk

PM- og ICD-statistikk for 2006 (Hjf nr. 3, 2007)

Pacemaker og ICD-statistikk 2006
20. september 2011