Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Pacemaker og ICD - statistikk

PM- og ICD-statistikk for 2007 (Hjf nr. 3, 2008)

PM- og ICD-statistikk for 2007 (Hjf nr. 3, 2008)
20. september 2011