PM- og ICD-statistikk for 2008 (Hjf nr. 3, 2009)

Pacemakerstatistikk for 2008 fra Hjerteforum nr. 3, 2009