PM- og ICD-statistikk for 2009 (Hjf nr. 3, 2010)

Statistikken er hentet fra Hjerteforum nr. 3, 2010

Pacemaker og ICD-statistikk 2009