Norsk cardiologisk selskap

Retningslinjer

2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy

Kvalitetsutvalget har vurdert retningslinjene fra ESC "Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronzation therapy".
Uttalelsen er publisert i Hjerteforum 2/2014, klikk her.
Full tekst finner du her:
http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/cardiac-pacing-and-cardiac-resynchronisation-therapy.aspx
21. august 2014