Norsk cardiologisk selskap

Retningslinjer

2013 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases

Kvalitetsutvalget har gått igjennom ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes and cardiovascular diseases:
Uttalelsen finner du her, publisert i Hjerteforum 2/2014.
Full tekst finner du her:
http://www.escardio.org/GUIDELINES-SURVEYS/ESC-GUIDELINES/Pages/diabetes.aspx
21. august 2014