2013 ESC Guidelines on the management of stable coronary disease

Kvalitetsutvalget har vurdert retningslinjene fra ESC angående stabil angina.
Uttalelsen er publisert i Hjerteforum 3/2014, klikk her.
Full tekst finner du her:
http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/stable-angina-pectoris.aspx