Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

2013 ESC Guidelines on the management of stable coronary disease

Kvalitetsutvalget har vurdert retningslinjene fra ESC angående stabil angina.
Uttalelsen er publisert i Hjerteforum 3/2014, klikk her.
Full tekst finner du her:
http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/stable-angina-pectoris.aspx
21. august 2014