Norsk cardiologisk selskap

Retningslinjer

2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension

Kvalitetsutvalget har vurdert retningslinjene og laget en uttalelse publisert i Hjerteforum 2/2014:
Uttalelsen finner du her.
Full tekst fra ESC finner du her:
http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/arterial-hypertension.aspx
21. august 2014