Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism

17. juni 2015