Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization

17. juni 2015