Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery

17. juni 2015