Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

2015 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension

15. mars 2016