Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis

15. mars 2016