Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death

15. mars 2016