Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

18. april 2017