Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS

18. april 2017