Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias

18. april 2017