Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS

22. februar 2018