Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease

22. februar 2018