Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes

3. mai 2020