Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular disease

3. mai 2020