Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Retningslinjer

2019 Guidelines on Acute Pulmonary Embolism

3. mai 2020