Norsk cardiologisk selskap

Retningslinjer

2010 Focused Update of ESC Guidelines on device therapy in heart failure

NCS' kvalitetsutvalg har gått gjennom retninglinjene og kommentert dem. Kommentarene er godkjent av NCS' styre og publisert i Hjerteforum nr. 2, 2011
Den komplette versjonen av retningslinjene finner du på http://www.escardio.org/GUIDELINES-SURVEYS/ESC-GUIDELINES/Pages/device-therapy-heart-failure.aspx
6. november 2013