2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation

NCS' kvalitetsutvalg har gått gjennom retninglinjene og kommentert dem. Kommentarene er godkjent av NCS' styre og publisert i Hjerteforum nr. 2, 2013
Les også kommentarene til 2010 versjonen, publisert i Hjerteforum nr. 2, 2011.
Den komplette versjonen av retningslinjene finner du på http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/atrial-fibrillation.aspx