Norsk cardiologisk selskap

Retningslinjer

2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation

NCS' kvalitetsutvalg har gått gjennom retninglinjene og kommentert dem. Kommentarene er godkjent av NCS' styre og publisert i Hjerteforum nr. 2, 2013
Les også kommentarene til 2010 versjonen, publisert i Hjerteforum nr. 2, 2011.
Den komplette versjonen av retningslinjene finner du på http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/atrial-fibrillation.aspx
5. november 2013