Norsk cardiologisk selskap

Retningslinjer

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012

NCS' kvalitetsutvalg har gått gjennom retninglinjene og kommentert dem. Kommentarene er godkjent av NCS' styre og publisert i Hjerteforum nr. 2, 2013
Den komplette versjonen av retningslinjene finner du på http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/acute-chronic-heart-failure.aspx
27. oktober 2013