Norsk cardiologisk selskap

Retningslinjer

ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation

NCS' kvalitetsutvalg har gått gjennom retninglinjene og kommentert dem. Kommentarene er godkjent av NCS' styre og publisert i Hjerteforum nr. 2, 2012
Den komplette versjonen av retningslinjene finner du på http://www.escardio.org/GUIDELINES-SURVEYS/ESC-GUIDELINES/Pages/ACS-non-ST-segment-elevation.aspx
5. november 2013