Norsk cardiologisk selskap

Retningslinjer

ESC Guidelines for the management of grown-up congenital heart disease (new version 2010)

NCS' kvalitetsutvalg har gått gjennom retninglinjene og kommentert dem. Kommentarene er godkjent av NCS' styre og publisert i Hjerteforum nr. 2, 2011
Den komplette versjonen av retningslinjene finner du på http://www.escardio.org/GUIDELINES-SURVEYS/ESC-GUIDELINES/Pages/grown-up-congenital-heart-disease.aspx
6. november 2013